תודA

כניסה למערכת הניהול

Quote

אדם הוא סיפור הצלחה אם הוא
קם בבוקר והולך לישון בלילה,
ובין קימה לשינה הוא עושה
רק את מה שהוא רוצה לעשות

~ בוב דילן ~
Next